Fakturering Online

Bli effektivare och spara tid genom Online Bokföring

 

Bokföring är för många ett nödvändigt ont - något som måste göras, men som kan vara arbetsdigert och invecklat för den som inte är insatt. Tack vare digitaliseringen har de flesta tjänster för all slags affärsverksamhet - däribland bokföring - blivit betydligt billigare, snabbare och åtkomligare för de flesta.

Vad är online fakturering?

Idag kan företag i allt högre grad förlita sig på online bokföring och online fakturor. Online fakturering är, som namnet sig självt säger, elektronisk debitering. Faktureringen är digital från att den skapas och skickas ut av utställaren till att den tas emot av mottagaren.

 

All information centraliseras till en enda webbserver, varifrån den skickas över Internet till mottagaren. På mottagarsidan processas räkningen automatiskt då den kommer in. Detta kan jämföras med traditionell fakturering, där allt sker manuellt; all information förs manuellt in i ett centraliserat system, varifrån den skickas till mottagaren.

 

På mottagarsidan processas den genom att föra in data i ett företags bokföringssystem och därefter behandlas fakturan i enlighet med företagets enskilda processer för att betalas.

Vilka fördelar har fakturering online i jämförelse med traditionell fakturering?

 

Fakturering online erbjuder flera fördelar gentemot traditionell fakturering. Den självklaraste fördelen är att online fakturering innebär minskade kostnader. Traditionell debitering är dyrt i förhållande till debitering online. Det är väldigt kostsamt - bland annat i löne- och materialkostnader - för företag med många handelspartners att hålla reda på alla dokument i samband med en transaktion.

 

Enskilda individer gör även lätt mänskliga misstag, som även de är kostsamma. Man sparar även in på kostnader så som postkostnader och kostnader för postningsmaterialet. Därmed är debitering online ett mycket billigare alternativ.

 

Fakturering online har en rad andra fördelar, så som ett effektiviserat debiteringssystem. Elektroniska fakturor innebär att mottagaren mottar fakturan på en gång. Därmed betalas fakturan även ut snabbare än om den skulle skickas med traditionella medel.

 

Det är även lättare att spåra elektroniska fakturor. Detta är en viktig fördel, både för redovisningssyften och i samband med till exempel betalningsförseningar. Det är också lättare att integrera utländsk valuta i ett molnbaserat bokföringsprogram. Elektroniska fakturor är även väldigt säkra, på grund av de rigorösa krypteringarna som används i bokföringsmjukvara. Sist men inte minst är elektroniska fakturor mycket miljövänligare än traditionella fakturor.

 

Vad bör du ta i beaktande då du för över din affärsverksamhet till ett online fakturerings- och bokföringssystem?

 

I praktiken är debitering online en digital version av traditionell debitering. Det finns ändå en och annan sak som du bör tänka på, då du för över din affärsverksamhet till ett online debiteringssystem. Bland annat måste du i början sätta upp ett system för att processa fakturorna. Detta arbete gör du en gång - därefter är ditt e-bokföringssystem relativt automatiserat.

Det finns många mjukvaror som du kan använda för dina behov. Trots att mjukvaror tenderar att kosta, är denna kostnad oftast en inbesparning gentemot till exempel kostnader för anställda och den tid som ett manuellt system kräver.

 

Naturligtvis måste någon överse debiteringen, men mjukvaran åtgärdar de manuella momenten i utskicket och betalningen av en faktura. På avsändarsidan måste du implementera system för att försäkra dig om att ditt bokföringssystem inte buggar och att dokumenten i samband med en transaktion är de rätta.

 

På mottagarsidan måste man försäkra sig om att man inte mottar en falsk faktura och att det fakturerade beloppet inte är för högt. I viss mån måste du alltså implementera ett övervakningssystem för elektronisk debitering.

 

Fakturering online innebär ändå stora inbesparningar och en märkbar effektivisering gentemot traditionell debitering. De engångskostnader du gör för att implementera elektronisk fakturering är just det – engångskostnader.

 

Detta kan jämföras med fortlöpande kostnader för traditionell fakturering. Genom att flytta över din debitering till ett system online, sparar du på pengar, arbetskraft och tid.

CDON
Hotels.com
nelly.com
Ellos
LensWay

© 2018 Rabattcenter